Comisia de Evaluare Internă și Asigurarea Calității

Activitatea comisiei

  • RAPOARTE ȘI NOTE INFORMATIVE
  • PLAN
  • ORDINE
  • REGULAMENTE
  • STRATEGIA
  • CHESTIONARE

Raport anual 2017-2018

Raport anual C.E.I.A.C. 2018-2019

Raport de activitate sem I 2019-2020

Raport de activitate a subcomisiei privind elaborarea chestionarelor

Plan operațional 2020

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurarea Calităţii Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă

Strategia de evaluare internă a calității

Interpretare Chestionare Părinți

Chestionare pentru formarea personalului auxiliar

Chestionar privind corupția

Chestionar de evaluare a opiniilor studenților în raport cu utilizarea TIC în procesul didactic

Chestionar privind utilizarea stilurilor de învățare

Chestionar privind absenteismul

Chestionar pentru analiza gradului de satisfacţie a pregătirii profesionale a absolvenţilor la meseria „Cusător-Croitor” din perspectiva angajatorilor

Chestionar pentru analiza gradului de satisfacţie a pregătirii profesionale a absolvenţilor din domeniul industriei uşoare din perspectiva angajatorilor

Analiza chestionarelor

Închide Menu